พิธีเปิดโครงการ

…เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบูรณาการที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม..!!
Thai-US mentoring กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากบรรดา Digital Artist ชาวไทยใน Hollywood ที่อยู่เบื้องหลังแอนิเมชันดังๆ หลายเรื่อง รวมทั้ง Zootopia และ Frozen คือ คุณฝน คุณตู่ คุณนอร์ธ คุณนัฐ และคุณชานนท์ จากทั้งค่าย Disney และ Nikelodeon ส่ง online จาก LA มายังกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดอีก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนสถานที่ในกรุงเทพฯ ซึ่งใช้เป็น Center จาก The Style by Toyota สยามสแควร์วัน มี กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลลิส และ TACGA กับ Bangkok ACM Siggraphเป็นผู้สนับสนุนหลัก ICT SILPAKORN เป็นผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นพิธีเปิดและกิจกรรมครั้งแรก โดยมี คุณทรงศัก สายเขื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน

Python class

Python for MAYA

Mentor : คุณนัฐ มินทราศักดิ์ (คุณนัฐ) ตำแหน่ง Technical Director at Walt Disney Animation Studios

เริ่ม 10 เมษายน 2559 ถึง 8 พฤษภาคม 2559

Continue reading